Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
KontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i BureälvenOm fiskevårdsområdet

Länkar


Länkar till användbar information och intressant läsning. Klicka på namnet för att följa länken (sidorna öppnas i nytt fönster)


Föreningar, nätverk och organisationer


Mellanbygdens Vattenråd - Vattenråd med verksamhetsområde från Bureälven i norr till Tavelån i söder.

Östersjölaxälvar i samverkan - Samverkansorganisation för förvaltningsorganisationer i svenska älvdalar med vilda bestånd av lax och havsöring.

Stiftelsen för Östersjölaxen - www.balticsalmonfund.org - Stiftelsen som ger stöd till insatser som stärker vilda bestånd av lax och öring i Östersjön och dess vattendrag

Vattenorganisationer - Samlingssida för vattenråden och vattenorganisationerna.

Havs- och Vattenmyndigheten - Myndighet för vattenförvaltning.

Sveriges Fiskevattenägareförbund - Förbundsorganisation för fiskevattenägare.

Länsstyrelsen Västerbotten -

Älvräddarna - Miljöorganisation som arbetar för bevarande av våra strömmande vatten.


Bureälvens övre fiskevårdsområdeSkellefteå kommun


www.skelleftea.se/fiske - Startsida för kommunens fiskesidor.

www.skelleftea.se/fiskevard - Information om fiskevård i Skellefteå kommun.

Djupkartor - Djupkartor till cirka 90 sjöar inom Skellefteå kommun.Övriga sidor


Kräftmytkrossaren - Informationskampanj för bevarande av flodkräftan och för att motverka spridning av kräftpesten.

Faktablad KRÄFTPEST - faktablad från internationellt projekt för skydd och återetablering av flodkräfta

www.nyttigfisk.se - "All fisk är inte nyttig" - Informationskampanj från Livsmedelsverket om konsumtion av fisk.