Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
StartKontaktFångstrapporteringFiskefondenOm fiskevårdsområdet

FÖRTYDLIGANDE:
Kräftfisket inom Bureälvens nedre fiskevårdsområde ägs och hanteras av respektive byalag (ej fiskevårdsföreningen). Vid frågor gällande kräftfiske hänvisas att kontakta respektive byalag, kontaktinformation till dessa tillhandahålls ej av fiskevårdsföreningen.

Generellt gällande kräftfiske (ej bara i Bureälvens vatten) kräver detta ett speciellt kräftfiskekort (vilket köps av respektive byalag/samfällighet). Kräftfiske får endast utföras vid angiven tidpunkt, vilket oftast är 1-2 dagar per år i anslutning för kräftpremiären på sensommaren. Kräftfiske vid andra tidpunkter än detta kan alltså ofta innebära ett brott mot fiskerilagen, vilket kan få rättsliga påföljder.

Obeservera att stor variation kring lokala regler för kräftfiske finns. I många fall upplåts kräftfisket endast till boende i byn,
eller i andra fall endast till medlemmar i den lokala samfälligheten men det förekommer även att kräftfisket upplåts till allmänhet genom försäljning av kräftfiskekort.

För att minska risk för spridning av kräftpest 
via fiskeredskapen är det på vissa platser/byalag endast tillåtet medf kräftfiske med utrustning (kräftburar) som hyrs ut av den arrangerande byaföreningen (exempelvis är det så i Bureå)


Kräftpesten i Skellefteälven, ett allvarligt hot mot flodkräftorna i Bureälven


Den 2022-06-02 publicerade Länsstyrelsen Västerbotten nyheten att testanalyser utförda av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har konstaterat att de döda kräftorna i Skellefteälven har smittats av kräftpest. Det är första gången denna allvarliga sjukdom når vatten i vår närhet och pesten utgör ett mycket allvarligt hot mot Bureälvens bestånd av den utrotningshotade flodkräftan.

Med det sagt är det allas vår skyldighet att hjälpa till att minsa risken för spridning av kräftpest till våra vatten, en sjukdom som anses ha 100 % dödlighet för flodkräftan. Introduceras kräftpesten finns stor risk att samtliga flodkräftor i våra sjöar och Bureälven dör. Följderna är svåra att greppa men det skulle kunna innebära slutet för flodkräftan i våra vatten och att det uppskattade kräftfisket upphör för lång tid framöver. Det måste vi motverka och lokala åtgärder har redan införts, t.ex. att båtramper stängts av runt Bodaträsket.

Sportfiskeredskap som använts i Skellefteälven SKA decinficeras innan de används i annat vatten. Detta gäller även båtar och vattenskotrar. På länsstyrelsens hemsida finns intstruktioner om hur det ska göras. Se länkar längst ner i denna text.


Myndigheterna kommer att komma med åtgärder och vi följer utvecklingen. Nedan följer de officiella direktiv som kommunicerats:


Skarpa åtgärder införs för att hindra spridning

Viktigt att pesten inte sprids ytterligare. Länsstyrelsen kommer skyndsamt att fatta beslut om att förklara de drabbade delarna av Skellefteälven för kräftpestsmittat. I det smittade området i Skellefteälven blir det FÖRBJUDET att:  • fånga kräftor

  • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,

  • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.OBS! Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål får inte flyttas från Skellefteälven till annat vatten utan att först ha desinficerats.


Klicka här för att läsa mer på hemsidan för Länsstyrelsen Västerbotten


Klicka här för faktablad med regler och råd som minskar spridning av kräftpest - Naturvårdsverket