Älvsinformation: 2022-5-30
Vatten Temp : -°c
Flöde : -
Färg : -
StartKontaktFångstrapporteringFiskefondenKräftfisket i Bureälven

Bureälven ligger i Västerbottens län och Skellefteå kommun.

Vår skogsälv har sina källflöden i trakterna söder om Bastuträsk och sitt utlopp i havet vid Bureå, två mil söder om Skellefteå.

Under sina cirka åtta mil erbjuder Bureälven många fina strömsträckor och fiskesjöar, varav fem ingår i Bureälvens nedre fiskevårdsområde. Dessa sjöar är Mjövattsträsket, Hjoggböleträsket, Falmarksträsket, Bodaträsket och Bursjön. Observera att fiskekort omfattar alla vatten inom fiskevårdsområdets gränser.

Gränsen mellan Bureälvens övre och nedre fiskevårdsområde går vid byn Tjärn, Mjövattnet. Som ligger cirka 15 kilometer nedströms Burträsket i Burträsk.


Älvssystemets omväxlande karaktär erbjuder fiskemöjligheter för de flesta. De vanligaste fiskarterna är gädda, abborre, gös, mört, öring, harr, lake och braxen.

Återetableringsförsök av lax gjordes på 90-talet och fiskevårdföreningen fortsätter arbeta aktivt med aktiv fiskevård och förbättrande åtgärder för laxfiskarnas möjlighet till reproduktion i älven. Bureälven har restaurerats genom återställning av flottledsresning i samarbete med Skellefteå kommun under åren 2017-2020.


Gösen är det mest unika kännetecknet för Bureälven. Att denna varmvattensart trivs i våra vatten på dessa nordliga breddgrader beror på att älvssystemets mörka, näringsrika och förhållandevis varma vatten. Det lokala beståndet av gös i Bureälven är ett av få i Norrland och alltså en exklusiv upplevelse i norra Sverige.

Den mörka sjön ligger spegelblank, det är sent på natten men solen vill
inte riktigt gå ner bakom den norrländska granskogen. Tystnaden är nästan öronbedövande och bryts endast av sången från storlom och storspov. Du sitter i båten med en vän, en kopp kaffe och ett fiskespö i handen. Under stunder som dessa kanske avkopplingen och njutningen av fiske kan upplevas som allra bäst.